عکس های زیبا و دیدنی از کیهان

جدید ترین عکس های کیهانی از تلسکوپ فضایی هابل

منظومه شمسی

sun

نام : خورشید

فاصله از زمین :۰۰۰/۶۰۰/۱۴۹

نام های دیگر : -

Mercury

نام : سیاره ی تیر

فاصله از زمین :۰۰۰/۰۰۰/۹۱

نام های دیگر : عطارد ، مرکوری ، پیک بادبای خدایان

venus

نام : سیاره ی ناهید

فاصله از زمین :۰۰۰/۰۰۰/۴۲

نام های دیگر : زهره ، ونوس ، الهه ی عشق و زیبایی

earth

نام : زمین

فاصله از خورشید :۰۰۰/۶۵۰/۱۴۹

نام های دیگر : -

mars

نام : بهرام

فاصله از زمین : ۰۰۰/۰۰۰/۵۶

نام های دیگر : مریخ ، مارس ، الهه ی جنگ

jupiter

نام : مشتری

فاصله از زمین : ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰

نام های دیگر : برجیس ، ژوپیتر ، فرمانروای کوه المپ

saturn

نام : کیوان

فاصله از زمین : ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷/۱

نام های دیگر : زحل ، ساترن ، پدر ژوپیتر ، الهه ی زمان

نام : اورانوس

فاصله از زمین : حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ کیلومتر

نام های دیگر : خدای آسمان اول و فرمانروای جهان

 

neptune

نام : نپتون

فاصله از زمین : حدود ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۳

نام های دیگر : خدای اقیانوس ها

pluto

نام : پلوتو

فاصله از زمین :حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۵

نام های دیگر : خدای مرگ

 

 

نظر یادتون نره....

+ نوشته شده در  شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۹ساعت 23:46  توسط مهدی جوشقانی  |